Wyniki ankiet

Przedstawiamy podsumowanie ankiet przeprowadzanych wśród mieszkańców Konina i Kalisza. Anonimowe ankiety były dostępne przez dwa tygodnie w wersji elektronicznej i papierowej. Ankietowani odpowiadali na pytanie: “Która z przedstawionych poniżej części budżetu miasta powinna, według Pani/Pana, zostać poddana obserwacji/monitoringowi obywatelskiemu w ramach projektu “Liczy się miasto”? W ankiecie była także możliwość zaproponowania monitoringu innych wydatków. Oto wyniki (kliknij na grafikę aby powiększyć):

Konin

wyniki ankiety gotowe RGB KONIN

Ankiety Akcji Konin były przeprowadzane bezpośrednio oraz za pomocą internetu. W sumie zebrane zostały opnie od 187 osób. Mieszkańcom zaproponowaliśmy wybranie do przeprowadzenia monitoringu obywatelskiego jednej z następujących części budżetu miasta:  środków przeznaczonych na opiekę społeczną (53 os.), promocję Konina (64 os.), gospodarkę mieszkaniową (32 os.), na wspieranie działalności organizacji pozarządowych (42 os.).

Ponadto mieszkańcy wskazywali m.in. na następujące wydatki z budżetu, których monitoringiem byliby zainteresowani: środki przeznaczone na infrastrukturę i modernizację miasta, w tym dróg; utworzenie ścieżek rowerowych, chodników, zabezpieczenie torów koło bazaru; podjazdy dla niepełnosprawnych i matek z wózkami, pobocza dla niewidomych; inwestycje; środki przeznaczone na aktywizację społeczną seniorów; środki przeznaczone na wspieranie osób młodych; pozyskiwanie kapitału i promocja w celu tworzenia nowych miejsc pracy; koszt funkcjonowania RM i UM (w tym środki na tworzenie w UM nowych miejsc pracy); środki przeznaczone na oświatę i szkolnictwo; wydatki związane z rozwojem sportu w mieście; środki przeznaczone na wywóz śmieci; wydatki na IT (zwłaszcza zakup obcych usług); działalność kulturalną; środki przeznaczone na administrację publiczną; umorzenia dla firm i osób; wydatki dotowane z Europejskich Funduszy Spójnościowych; środki przekazywane na imprezy okolicznościowe, w tym wynagrodzenia dla księży; płace urzędników; na energetykę cieplną; na służbę zdrowia.

Kalisz

wyniki ankiety gotowe RGB

Inwestycje będą obszarem budżetu miasta, którego monitorowaniem zajmie się Kaliska Inicjatywa Miejska. Uzyskano 164 odpowiedzi, głównie od mieszkańców w wieku od 21 do 50 lat. Z trzech części budżetu miasta (inwestycje, kultura, opieka społeczna), które zaproponowano do monitoringu (analizy), najwięcej głosów padło na inwestycje. Wiele z osób, które wzięło udział w ankiecie, nie ograniczyło się do odpowiedzi na pytanie zamknięte, ale szerzej uzasadniało swój wybór. W komentarzach powracają sprawy utrzymania i zasadności działania Straży Miejskiej, stanu dróg i środków przeznaczonych na ścieżki rowerowe, oraz poborów urzędników. Zainteresowaniem niezmiennie cieszą się wydatki na edukację. Jeśli ktoś zakreślał inwestycje, to często w rozwinięciu dodawał opiekę społeczną lub kulturę i promocję miasta. – Co potwierdza nasze przypuszczenia, że są to obszary wyjątkowe ważne dla kaliszan – mówi Monika Frątczak z KIM. Niektórzy postulowali obserwację całego budżetu miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>