Pierwszy obywatelski monitoring budżetu przeprowadzono w Brazylii 20 lat temu. Dzięki współpracy społecznych aktywistów idea dotarła do Holandii. Po dostosowaniu do warunków holenderskich projekt został zrealizowany w jednej z dzielnic Wschodniego Amsterdamu Indische Buurt. W grudniu 2011 r. w Amsterdamie powstało Centrum Monitoringu Budżetu i Partycypacji Obywatelskiej (Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie, CBM), które wspólnie z MOVISIE i Hogeschoolvan Amsterdam (Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Amsterdamie) oraz mieszkańcami Indische Buurt, opracowało plan monitoringu budżetu. Poprzez współpracę ze stowarzyszeniem Jeden Świat z Poznania idea dotarła do Polski. Lokalnymi partnerami projektu zostali Kaliska Inicjatywa Miejska i Akcja Konin.

O tym, jak doszło do współpracy między CBM a INESC, jak przebiegał i na czym polegał pilotażowy monitoring budżetu w Amsterdamie można przeczytać tutaj.

W jaki sposób idea dotarła do Europy opowiada poniższy materiał:

Partnerzy projektu

Jeden Świat od początku swego istnienia angażuje się w przedsięwzięcia aktywizujące społeczności lokalne (np. wolontariat lokalny i międzynarodowy, programy edukacyjne), sięga po innowacyjne metody, by wzmacniać społeczeństwo obywatelskie i budować kapitał społeczny, nawiązuje partnerstwa międzynarodowe, by wymieniać się wiedzą i dobrymi praktykami.

Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie (CBM) to organizacja wzmacniająca społeczeństwo obywatelskie i promująca praktyki partycypacyjne poprzez informowanie obywateli o przysługujących im prawach z wykorzystaniem metodologii monitorowania budżetu. CBM przekazuje wiedzę, doświadczenie i narzędzia niezbędne do wdrożenia metodologii monitorowania budżetu w Polsce.

Akcja Konin istnieje od 2011 r., jest inicjatorem Obywatelskiej Strategii KONIN 2020 i prowadzi działania monitorujące spełnianie obietnic wyborczych przez radnych Konina. Zaangażowanie Akcji Konin w projekt monitorowania budżetu jest naturalną kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych działań stowarzyszenia. W kwietniu 2013 roku Akcja Konin zaczęła prowadzić serwis o pracy radnych www.konin.mamprawowiedziec.pl.

Kaliska Inicjatywa Miejska istnieje od 2011 r. i skupia kaliskich aktywistów, wywodzących się z różnych środowisk, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju miasta. KIM podejmuje szereg działań informacyjnych, publicystycznych, kulturalnych i edukacyjnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej.

O Kaliszu

Kalisz leży w środku trójkąta równobocznego wyznaczonego przez trzy metropolie: Wrocław, Poznań i Łódź; od każdej z nich oddalony jest o około 100 kilometrów. Miasto liczy obecnie 102 tys. mieszkańców, w roku 2000 było ich 110 tys. Spadek spowodowały emigracja na Zachód oraz odpływ młodych ludzi do większych miast. W Kaliszu zarejestrowanych jest ok. 300 organizacji pozarządowych. Ich liczba rośnie i z roku na rok stają się one coraz aktywniejsze. Organizacji o profilu obywatelskim jest niewiele, większość działa w obszarze kultury, edukacji, pomocy społecznej i zdrowia. Aktywność obywatelska jest przez kaliszan rozumiana głównie jako działalność w radach osiedli i udział w wyborach samorządowych. Mimo zaufania do organizacji pozarządowych i deklarowanego zainteresowania lokalnym życiem publicznym, kaliszanie w niewielkim stopniu angażują się w działalność trzeciego sektora. Władze miasta to prezydent wybierany w bezpośrednich wyborach oraz Rada Miejska składająca się z 25 radnych. Istnieje 6 lokalnych gazet oraz dwa portale internetowe, lokalna stacja telewizyjna i radiowa.

O Koninie

Konin leży we wschodniej części Wielkopolski. Obecnie liczy ok. 80 tys. mieszkańców. Jako miasto Konin mocno stracił na znaczeniu, kiedy po reformie administracyjnej kraju przestał być stolicą województwa. Rada Miasta Konina złożona jest z 23 radnych. Budżet miasta to ok. 370 mln zł. Ponad 50% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, ale grupa ta stale się zmniejsza: młodzi wyjeżdżają, rośnie liczba emerytów, co roku zwiększa się budżet przeznaczony na opiekę społeczną. W Koninie działa ponad 300 organizacji pozarządowych, najprężniejsze z nich zajmują się pomocą społeczną. Powstaje Centrum Organizacji Pozarządowych. Istnieje lokalna telewizja, radio, 6 portali internetowych i dwie lokalne gazety (w tym jedna bezpłatna).

About “Liczy się miasto” in English.