Do kogo kierujemy projekt?

Mieszkańcy

Do wszystkich kaliszan i koninian, którzy chcą więcej wiedzieć na temat funkcjonowania miasta. Do wszystkich, którzy lubią Kalisz i Konin i chcą tu zostać oraz tych, którym już się znudziło czekanie na zmiany i myślą o wyjeździe. Zostańcie i pracujcie z nami.

Samorząd lokalny

Mieszkańcami są także miejscy urzędnicy. Na współpracy z Wami szczególnie nam zależy.

Organizacje pozarządowe

Zależy nam, aby doświadczenie zdobyte podczas monitorowania budżetów posłużyło również innym miastom, ich mieszkańcom i organizacjom, które chcą podobne działania wypróbować na rodzimym gruncie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w projekcie, dzielenia się swoimi opiniami oraz śledzenia aktualności.

Po co nam obywatelski monitoring budżetu?

Kaliska Inicjatywa Miejska i Akcja Konin powstały, aby zmieniać nasze miasta. Nie da się tego osiągnąć bez zmiany świadomości jego mieszkańców. Miasto to przecież my. Obywatelski monitoring budżetu jest jednym z podstawowych narzędzi, który pozwala zwiększyć udział mieszkańców w lokalnym życiu publicznym. Zaangażowanie liderów lokalnych i mieszkańców w monitorowanie budżetu to pierwszy i niezbędny krok do stworzenia w Kaliszu i Koninie prawdziwej i skutecznej demokracji obywatelskiej. Przy udziale mieszkańców poszukujemy odpowiedzi na ważne pytania: jak są gromadzone i wydawane publiczne pieniądze, jaka jest relacja między władzą a społeczeństwem, w jaki sposób polityka władz publicznych i ustawodawstwo mogą wspierać zrównoważony rozwój i zmniejszać nierówności społeczne. Budżet stanowi materialną bazę istnienia miasta. Poznając mechanizmy rządzące budżetem, odzyskujemy wpływ na miasto.

Etapy projektu

Chcemy wspólnie z mieszkańcami Konina i Kalisza opracować proste, czytelne narzędzie pozwalające „zobaczyć” budżet. Nasze działania zamkną się w 3 głównych etapach:

  1. Pozyskiwanie i analiza danych, czyli zrozumienie budżetu. Pomocne pytania: ile i na jakie cele planujemy wydać, ile wydajemy i w jaki sposób, skąd biorą się pieniądze w budżecie?

  2. Graficzne opracowanie uzyskanych danych (infografika) i upowszechnienie wyników monitorowania budżetu.

  3. Włączenie społeczności lokalnych: seria spotkań i działań o charakterze partycypacyjnym z mieszkańcami Konina i Kalisza. Rozpoczęcie dyskusji o budżecie między mieszkańcami a przedstawicielami władz. Wspólne wypracowanie rekomendacji dla lokalnych samorządów. Pomocne pytania: Co jest ważne dla społeczności lokalnych i mieszkańców? Jak uzyskać wpływ na strategię postępowania wobec konkretnych problemów?

Szczegółowy opis projektu znajdziecie tutaj.